Sol's "Energijos vadybos sistemų standartas (ISO 50001:2011)" sertifikatas

„Energijos taupymas siekiant mažinti anglies dioksido išmetimus“ – toks yra dabartinis kovos su pasauliniu atšilimu šūkis. Energijos taupymas yra vienas iš pagrindinių veiksmų, prisidedantis prie žmonių vykdomos veiklos poveikio aplinkai tausojimo. Organizacijos čia vaidina lemiamą vaidmenį kontroliuodamos energijos sąnaudas ir mažindamos savo sąskaitas už energijos suvartojimą. Energijos sąnaudų mažinimas taip pat strategiškai svarbus dėl to, kad lemia didesnį pelningumą ir konkurencinį pranašumą.

ISO 50001 yra energijos vadybos sistemų standartas, pagrįstas ciklu Planuok-Daryk-Tikrink-Veik. Šiame standarte numatyti reikalavimai suformuluoti energijos politiką su konkrečiais tikslais, numatyti veiksmus, kuriais mažinamas ir stebimas energijos suvartojimas, tikrinama sutaupyta energija ir planuojami patobulinimai. 

Sertifikatas PDF: