Sols Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimų sertifikatas (ISO 9001:2008)

Bendrosios nuostatos šiame tarptautiniame standarte nustato kokybės vadybos sistemoms keliamus reikalavimus

Sols įrodo savo sugebėjimą nuolat tiekti produktą, atitinkantį kliento ir atitinkamų įstatymų bei reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, 

Sols rezultatyviai taikydama šią sistemą, įskaitant jos nuolatinio gerinimo procesus bei atitikties kliento ir atitinkamų įstatymų bei reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams užtikrinimą, siekia, kad klientas būtų kuo daugiau patenkintas.

Sertifikatas PDF: